Chán chồng bỏ về quê chơi thì gặp ngay thằng em trai bắt dạy các hôn môi

Server #1Server #2Server #3  đang tải  đang tải


Là một trai tân, tôi luôn có một người mà tôi thích. Tôi đã chết để hôn bạn. Trong khi đó, chị gái tôi, người đang cãi nhau với chồng, trở về nhà. “Nói cho em biết cách hôn đi.” Chị gái tôi đã mất cảnh giác, nhưng cô ấy đã thua trước sự thúc đẩy của em trai mình và quyết định thực hành hôn.

Chán chồng bỏ về quê chơi thì gặp ngay thằng em trai bắt dạy các hôn môi

Có thể bạn thích?

[ X ]
[ X ]